فروش برنج ایرانی
خانه / برنج خارجی (صفحه 3)

برنج خارجی

واردات برنج خارجی آفرین

میزان واردات برنج خارجی آفرین سالیانه به کشور چقدر بوده و سهم آن در بازار داخل چه میزان می باشد. با توجه به اینکه تجار و بازرگانان نیاز مصرف کننده و میزان تقاضا را در وحله اول خرید خود قرار می دهند و بعد از آن به محصول عرضه شده توسط کشور صادر کننده را نگاه می کنند(عمدتا هند، پاکستان و تایلند) و ثالثا مسئله ممنوعیت در واردات را نیز نباید از نظر فراموش کرد.

توضیحات بیشتر »