فروش برنج ایرانی
خانه / برنج هندی (صفحه 56)

برنج هندی

واردات برنج هند و مصرف برنج ایران

مصرف برنج ایران در سا بالغ بر 3 ملیون تن می باشد که از این میزان دو سوم آن در داخل تولید و الباقی مازاد مصرف برنج واردات این محصول است. با توجه به مراودات ایران در زمان تحریمهای بین المللی با کشور هند بیشترین واردات برنج از این کشور می باشد.

توضیحات بیشتر »